POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności obowiązująca w FRASPO Waldemar Jabłoński

 

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FRASPO Waldemar Jabłoński z siedzibą przy ul. Sarbinowskiej 43-6, 54-320 Wrocław, posługująca się numerem NIP 894 280 69 77, zwana dalej „FRASPO” lub „Administratorem Danych Osobowych”. Kontakt z FRASPO w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby prawidłowo świadczyć usługi, móc odpowiadać na kierowane do nas zapytania, zgodnie z zakresem naszej działalności, informujemy, że FRASPO przetwarza Pani/Pana dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie  FRASPO (dalej Serwis) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         nazwa prowadzonej działalności/ przedsiębiorstwa,

·         e-mail,

·         województwo,

·         numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie  a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów  FRASOP w zakresie swobodnego komunikowania się z Klientami i potencjalnymi Klientami.

W celu odpowiedzi  na zapytania skierowane na adresy/ telefony kontaktowe umieszczone w Serwisie   przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         nazwa prowadzonej działalności/ przedsiębiorstwa,

·         e-mail,

·         województwo,

·         telefon. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów FRASPO w zakresie swobodnego komunikowania się z Klientami i potencjalnymi Klientami. Pani/ Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W celu realizacji umowy/ zlecenia, której jest Pani/ Pan stroną lub w celu podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy   przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         nazwa prowadzonej działalności / przedsiębiorstwa,

·         e-mail,

·         telefon,

·         adres przedsiębiorcy/ adres siedziby

·         numer rachunku bankowego,

·         NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Pani/ Pan stroną.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer zlecenia/ numer umowy,

·         adres przedsiębiorcy / adres siedziby,

·         numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         nazwa prowadzonej działalności/ przedsiębiorstwa,

·         adres przedsiębiorcy/ adres siedziby,

·         numer NIP,

·         numer zlecenia

·         numer rachunku bankowego

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

W celu dochodzenia roszczeń  przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię, nazwisko,

·         adres e-mail,

·         nazwa prowadzonej działalności/ przedsiębiorstwa,

·         adres przedsiębiorcy/ adres siedziby,

·         numer NIP,

·         numer zlecenia,

·         numer rachunku bankowego,

·         dane dotyczące realizacji zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FRASPO jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         nazwa prowadzonej działalności/ przedsiębiorstwa,

·         adres przedsiębiorcy/ adres siedziby,

·         numer NIP,

·         numer zlecenia.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Dodatkowo jeżeli zgłosi Pani/Pan np. sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem FRASPO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FRASPO jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         nazwa prowadzonej działalności/ przedsiębiorcy,

·         adres przedsiębiorcy/ adres siedziby,

·         numer NIP,

·         adres e-mail,

·         numer zlecenia.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem   FRASPO jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów

związanych z realizacją usług);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         adres IP,

·         data i czas serwera,

·         informacje o przeglądarce internetowej,

·         informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do FRASPO. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

 

III. Cookies

1.            FRASPO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Używane przez nas pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

2.            Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

3.            Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej w postaci, np. dłuższego okresu ładowania się strony.

IV. Prawo wycofania zgody

1.                  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan

               tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2.                  Jeżeli chciałaby/ chciał by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu    

                wystarczy:

·         wysłać maila bezpośrednio do FRASPO na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub

·         wysłać pismo na adres: FRASPO Waldemar Jabłoński ul. Sarbinowska 43-6, 54-320 Wrocław.

3.       Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

V. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług FRASPO i/ lub uzyskania informacji/ odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie a także w przypadku kierowania zapytania na adresy e-mail i/lub numery telefonu umieszczone w  Serwisie.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych

1.       Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmioty współpracujące i kontrahenci, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, usługi prawne, usług ubezpieczeniowe, usługi kurierskie i pocztowe, usługi w zakresie marketingu naszych produktów i usług, Banki.

2.       Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1.   Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar

         Gospodarczy.

Gdyby jednak w przyszłości wystąpiła konieczność przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar

1.        Gospodarczy, FRASPO dokona takiego przekazania zgodnie z zapisami rozdziału V RODO, a w szczególności at. 49 RODO.

2.        W każdej chwili udzielimy Pani/Panu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

 

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

1.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.       Uprzejmie informujemy, że Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane

- przez okres niezbędny dla udzielania odpowiedzi na pytanie przekazane za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie lub/i z wykorzystaniem adresów e-mail i/lub numerów telefonów,

- przez okres niezbędny dla realizacji umowy, której jest Pani/ Pan stroną z uwzględnieniem czasu potrzebnego na rozpatrzenie reklamacji lub dochodzenia roszczeń,

- przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków nałożonych na FRASPO przez aktualnie obowiązujące  przepisy prawa, w tym obowiązek archiwizacyjny.

 

IX. Uprawnienia podmiotów danych

1.       Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych;

·         sprostowania danych osobowych;

·         usunięcia danych osobowych;

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·         sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

·         przenoszenia danych osobowych.

2.       Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.       Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4.       Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

-  istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub

-  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.       Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6.       Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:

·         wysłanie maila bezpośrednio do  FRASPO na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub

·         wysłanie pisma na adres: FRASPO Waldemar Jabłoński ul. Sarbinowska 43-6, 54-320 Wrocław.

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI. Postanowienia końcowe

1.       W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2.       O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pani/Pan powiadomiona /powiadomiony drogą poczty elektronicznej (e-mail).

3.       Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk